top of page

주사랑교회 모임

공개·37 성도님

[[[futbal=]]] FK DAC : Spartak Trnava živý 1 októbra 2023


17. 9. 2023 — (ŽIVÝ ŠPORT! ) Spartak Trnava: FK DAC živý prenos 23 apríla Spartak Trnava a MŠK Žilina, Fortuna liga 2022/2023: informácie, hráči, Mikuláš 2:1, ...


Najnov�ie si v na�ej �estn�stke dovolil strelu po oto�ke, ktor� skon�ila len tesne ved�a br�nky. Trnava dala g�l! Andzouana si nepostr�il Yusufa a v�sledkom tak je otv�rac� a zrejme aj v�azn� g�l Trnavy. �tandardku sme mali aj my, no po Davisovom centri bol odp�skan� ofsajd. �lt� karta pre t�m FC Spartak Trnava (Ujlaky). Kozak ho zahral do �estn�stky, lopta sa odrazila k Bukatovi, no on v g�lovej poz�cie loptu len nap�lil do n�ho g�lmana. Palebn� poz�ciu si po nar�a�ke z ostr�ho uhla na�iel Yusuf. Najnov�ie zahral Bukata priamy kop, ktor� sa medzi tri �rde nezmestil. Trnava pokra�uje v sna�en� za �vodn�m g�lom. Teraz sa v�ak pre zmenu neujal Vlaskov center. Spartak v�ak z�skal roh. �al�iu strelu si nevypracoval hne�, no nepustil n�s k lopte, a tak p�lil z v��ej dia�ky Mikovi�. Ved�a. Op� sme horeli o min�tu nesk�r, kedy pod brvno hlavi�koval Olejn�k. Dunajská Streda - Spartak Trnava: analýza a priamy prenos 19. 4. 2023 — DAC vs. Spartak Trnava v 9. kole základnej časti Niké ligy ▶️ Informácie o zápase, kurzoch, priamom prenose i live streame zdarma! [ŽIVÝ PRENOS**] DAC Spartak Trnava sledovať zápas 01.10 pred 4 hodinami — [ŽIVÝ PRENOS**] DAC Spartak Trnava sledovať zápas 01.10.2023 21. 6. 2023 — Konferenčná liga: Spartak začne v Lotyšsku, DAC čaká v prípade ... Spartak Trnava LIVE ▶️ TV prenos, online a live stream Futbal Trnava dnes online v domácej Niké lige proti DAC Dunajskej Strede môžete pozerať vďaka streamovacej platforme VOYO live. Zápasy Niké ligy má v programe ... [[[Živá televízia!!]<<<<]] Spartak Trnava : Podbrezová zápas Podbrezová FK DAC zápas živý 30. 04. 2023 FC DAC 1904 Dunajská Streda | Detail zápasu - Fortuna liga [živý prenos!! ] Slovan Bratislava: Spartak Trnava živý ... min�te za obrovsk�ho aplauzu, po�akovan� trib�n a aj �estnej chodbi�ke. Ve�k� momenty pri rozl��ke so slovenskou legendou. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza �krte�, prich�dza Ujlaky. Po Vlaskovom rohu �krte� hlavi�koval ved�a, no a� potom sa za�ali dia� veci. Zauj�mavej�ie to bolo po kontre. Balogh si k�u�kami na�iel palebn� poz�ciu, z ktorej len tesne minul �av� �r�. Po �al�ej �tandardke Spartaka dor�al �krte�, ale nemal dobr� poz�ciu. Dom�ci n�m zatia� ned�vaj� �as na nad�chnutie. do vedenia DAC g�lom Kalm�ra, av�ak dom�ci Baumgartner v nadstavenom �ase vyrovnal na kone�n�ch 1:1. Vo febru�ri v MOL Ar�ne sk�roval ako prv� hos�uj�ci F�bry, v druhom pol�ase v�ak pri�iel obrat na 2:1 po vlastnom g�le �erneka a doteraz jedinom presnom z�sahu Brunettiho v na�ich farb�ch. FK DAC 1904 a. s. pred 5 hodinami — Pred zápasom Skalica - DAC 1904: Goure s otáznikom. Aktuality. Kapitán Tlačová konferencia po zápase DAC 1904 - Slovan (3:1). Viac videí. DAC 1904 - MFK SKALICA - FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA | NIKE pred 8 hodinami — TicketLIVE - Naživo je to najlepšie · CZ · EN; SK. Po dobre umiestnenej strele k pravej �rdi v�ak Veszelinov iba vyrazil na roh. Z ni�oho ni� skon�il na tr�vniku Brunetti, ktor� ale nakoniec nepotrebuje ani o�etrenie. Dne�n� stretnutie sleduje 8037 div�kov. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza Vlasko, prich�dza Boateng. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andrezinho, prich�dza Veselovsk�. Dom�ci sa s nerozhodn�m v�sledkom nechc� zmieri�. Aj na�alej tla�ili a� si vybojovali roh. Po centri Proch�zku v�ak loptu od bli��ej �rdi odhlavi�koval do bezpe�ia Njie. Trnava prv�kr�t v�nej�ie pohrozila v druhom pol�ase. Priamy kop s�ce nevyu�ila, no loptu si podr�ala, dostal ju Iv�n, ktor� povyzv�tal na�ich hr��ov, dvakr�t aj vystrelil a pri druhom mal mo�nos� Bukata dorazi� loptu do pr�zdnej br�nky. Zamotala sa mu v�ak medzi nohy. Lopta sa dlh�ie dr�ala medzi �estn�stkami a� sa dom�ci odhodlali k �toku, �o skon�ilo �al�� postaven�m mimo hry. Vlasko sa p���al do g�lovej pr�le�itosti, no zastavil ho ofsajd. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza K�a, prich�dza Kozak. z ihriska odch�dza De Azevedo, prich�dza Iv�n. V na�om sektore je pr�tomn�ch takmer sto div�kov. Hr��i nechali n�ho brank�ra v �tichu, no jeho zanietenie sa postaralo o to, �e neinkasoval. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. K s�perovej br�nke sme sa predsa len pribl�ili. Po Sz�nth�vej �tandardke sme mali e�te roh, ale ani po �om nezapr�alo. M�me len posledn� min�ty na z�skanie aspo� jedn�ho bodu. K s�perovej br�nke sa v�ak nepribli�ujeme. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Brunetti, prich�dza Sharani. Yusuf je evidentne pri chuti. �akujeme! Po viacer�ch tvrd�ch stretoch zostali le�a� rovno traja Trnav�ania. V�etci v�ak na��astie m�u pokra�ova� v dne�nom stretnut�. Aj druh� pol�as prebieha preva�ne medzi �estn�stkami. Novic na ihrisku Yusuf si vysk��al u� aj svoju prava�ku. Bol v�ak slu�ne nepresn�. Cez prest�vku sme boli svedkami neobvyklej udalosti a to svadby priamo na ihrisko. Prajeme v�etko dobr�. Hne� sme mali aj �ancu, no Njie poslal loptu tesne ved�a. Striedanie v t�me FC Spartak Trnava: z ihriska odch�dza Olejn�k, prich�dza Yusuf. z ihriska odch�dza Blackman, prich�dza Andzouana. z ihriska odch�dza Dimun, prich�dza Nebyla. z ihriska odch�dza Balogh, prich�dza Sz�nth�. Za�al sa druh� pol�as. Na stránke používame súbory cookies (a podobné technológie), ktoré nám pomáhajú lepšie sledovať... Futbal, Slovensko: Dunajská Streda livescore Chcete sledovať svoju obľúbenú ligu? Pripnite si ju špendlíkom. 2023 — Spartak Trnava FK DAC sledovať zápas 23 apríla 2023 kolo Slovan Bratislava – DAC Dunajská Streda MFK Skalica – MŠK2023 18:30 MFK Skalica Kde... Atmosf�ra po z�pase proti rivalovi je vynikaj�ca, ale st�le pracovn�. Vieme toti�, �e chceme vyhra� aj najbli��� z�pas, a to si vy�aduje v�etky sily. Chlapci vedia, �e zostava sa rod� aj z tak�chto z�pasov ako proti Slovanu, ale uk�za� sa musia aj v tr�ningovom procese. Nkta 1 Group - North Kitsap Trails Association 16. 9. 2023 — Fortuna liga počas víkendu pokračuje zápasmi 9. Všetky z nich môžeš sledovať naživo(ŽIVÝ ŠPORT! ) Spartak Trnava: FK DAC živý prenos 23 apríla ... Na program toti� m�me play-off o Konferen�n� ligu a konkr�tne semifin�le. V r�mci neho k n�m v utorok 24. m�ja o 19:30 zav�ta Liptovsk� Mikul�. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok v�kendu Milan Vr�be�. Dovidenia! Iv�n mal e�te v samotnom z�vere priamy kop z n�dejnej poz�cie a loptu aj par�dne zahral k �avej �rdi. E�te lep�ie sa v�ak po nej vrhol n� g�lman. �vodn� v�kop mali po trojitom vystriedan� na�i hr��i. Po prvom pol�ase napriek akt�vnej�ej aj nebezpe�nej�ej Trnave skon�il bez g�lu. Bli��ie k trom bodom je Spartak, ale netreba ve�a, aby sme v�voj stretnutia oto�ili. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Po�as nadstaven�ho �asu n�s poriadne podusili, ale s ich zakon�eniami sme si nakoniec predsa len poradili. Rozhodca prid�va k z�veru pol�asu e�te 4 min�ty. Najnov�ie fan��ikovia Trnavy odp�lili pyro�ou. Hra pokra�uje a� po piatich min�tach. Martin �krte� bol vystriedan� v 37. Spartak Trnava zápas naživo 5 novembra 2022 5. 11. 2022 — (((ŽIVÝ PRENOS<<<<))) FK DAC : Spartak Trnava zápas naživo 5 novembra 2022. Škoda poèasia a nízkej návštevy 79 žltú kartu vidí Lénárth 77 ... FK DAC sledovať zápas 23.09.2023 | Complete Athletics Group pred 8 dňami — 2023 Rozhovory s trénerom a kapitánom FC Spartak Trnava pred semifinále Slovnaft Cupu ((živý šport!!)) Skalica : MFK Zemplín sledovať zápas ...


소개

그룹에 오신 것을 환영합니다. 다른 회원과의 교류 및 업데이트 수신, 동영상 공유 등의 활동을 시작하세요.

성도님

 • jsrbc123
  목사님목사님
 • Harold Hazel
  Harold Hazel
 • George Mitchell
  George Mitchell
 • Md. Mostahid Azam
  Md. Mostahid Azam
 • K U M L I K A` C H A W ` S E E ` Y O U N G
  K U M L I K A` C H A W ` S E E ` Y O U N G
bottom of page